تحقیق و توسعه

نیاز رو به افزایش واحدهای راه اندازی شده تولید فولاد و صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی از یک سو و نیاز مبرم در زمینه کاهش هزینه های تولید در این صنایع وسایر صنایع مرتبط با محصولات این کارخانه سبب گردیده است تا کیفیت محصولات تولیدی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های رقابتی شرکت لوله گستر آذرخش در نظر گرفته شود

تحقیق و توسعه

به طور کلی انواع محصولات تولید شده در شرکت لوله گستر آذرخش را میتوان بر اساس دمای کاربرد و شرایط خورندگی محیط طبقه بندی کرد.بر این اساس میتوان از دو طبقه بندی کلی فولادهای فریتی آستنینی یاد نمود.

یکی از مهمترین محصولات ACPM لوله های نسوز است که بر پایه مطالعات و آزمایش های انجام گرفته در مرکز تحقیق و توسعه این شرکت در راستای دستیابی به آلیاژی متشکل از عناصر وریز ساختار مناسب حاوی فازهای موثر بر پایداری حرارتی و افزایش مقاومت خزشی آلیاژ در دمای بسیار بالا استوار است.

دمای کارکرد این خانواده با افزایش مقادیر عناصر آلیاژی و به طور ویژه عناصر نیکل و کربن افزایش میابد.

bence-balla-schottner-tzPa9Q-7PFg-unsplash
خواص مقاومت کششی گرم ، نرخ کرنش خزشی و استحکام پارگی این آلیاژها توسط سازندگان و در استانداردها گاها تا دمای ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد اعلام شده است.در مورد لوله های ریفرمر معیار انتخاب آلیاژ خواص کششی گرم و خواص پارگی تنشی در دمای طراحی و عمر ۱۰۰۰۰۰ ساعت و با استفاده از اطلاعات استاندارد API 530 صورت میگیرد.
نتایج مطالعات و آزمایش های انجام گرفته،رسیدن به آلیاژی حاوی عناصر و ریز ساختار مناسب حاوی فازهای موثر بر پایداری حرارتی و افزایش مقاومت خزشی آلیاژ در دمای بسیار بالا بوده است.
در ریخته گری گریز از مرکز لوله های نسوز آنچه که مورد توجه است تولید قطعه با ساختار میکروسکوپی مطلوب به منظور جلوگیری و یا به تاخیر انداختن تشکیل حفره های خزشی،بهم پیوستن آنها و در نهایت جلوگیری از رشد ترک ها است.بدین منظور لازم است تا مکانیزم های تشکیل حفره های خزشی و رشد آنها مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.

برخی از فعالیت های حوزه تحقیق و توسعه

کنترل کیفیت مواد اولیه

آموزش

طراحی/اصلاح آلیاژ بر اساس نیاز مشتری

تهیه و اصلاح دستورالعمل های تولید

انتشار آخرین دستاوردهای علمی

محاسبات ترمودینامیکی و شبیه سازی انجماد

نمونه برداری و انجام آزمون های کمی و کیفی

تعریف پروژه های بهبود

ریخته گری در واحد پایلوت

کنترل کیفیت محصولات تولیدی

همکاری در تهیه کاتالوگ های محصولات جدید

تکمیل مراحل ساخت تکمیلی جوشکاری

تهیه و تایید مدارک کیفیت محصول

انجام آزمایش های اندازه گیری خواص